top of page

PUMA GROUP

Puma Group, küreselleşme, uluslararası rekabet ve dünya ekonomisindeki entegrasyon sürecini , ticaret, sağlık, tarım, güvenlik ve savunma sektörlerine yöneltmiştir. 
Puma Group Şirketleri, tüm faaliyetlerini, onlarca değerli iş ortağı ve paydaşlarıyla yeni başarılara imza atarak; başta Afrika kıtası olmak üzere dayanışma ve işbirliğiyle üretmeye, büyümeye, paylaşmaya devam etmektedir. 
Güvenirlik, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik temel anlayışımızdır.

bottom of page