top of page

Tarım

- Sürdürülebilir tarım ve kaynakların etkili kullanılması için çalışmalar yapıyoruz.

- Çalışmalarımız,  tarımsal kalkınma modelleri oluşturmak, en doğru ürünü en doğru toprakla buluşturmak  için var gücümüzle çalışıyoruz.

- Özellikle  kırsal kesim tarım uygulamalarında makro sistemler ve kooperatifleşme üzerinde çalışmalar yaparak  ekonomik katkının arttırılmasını hedefliyoruz.

- Kırsal kesimde, modern tarım çözümlerini , eğitim , sağlık  hizmetlerinin alınabileceği yeni nesil tarımsal kalkınma projeleri şeklinde yeniden yapılandırıyoruz.

- Çalışmalarımızda  demografik yapı dahil, toprak , su, tohum, gübre , lojistik analizlerini yaparak en uygun çözümleri planlıyoruz.

image.png
image.png
image.png
image.png
image.png

- Makine ve teçhizat temini ve gerekli olan malzemelerin temini ve daha verimli üretimler yapılabilmesi için projelendirmeler yapıyoruz,

image.png
image.png
image.png

- Üretilen ürünlerin iç piyasa ya da dış piyasada değerlendirilebilmesi için pazarlama faaliyetlerini koordine ediyoruz.

- Çiftçilerin eğitilmesini önemsiyoruz. Bunu klasik ve modern  ekipmanların kullanımı ile temiz tarım konularında  eğitimleri vererek sağlıyoruz,

- Üretim tesisleri, ambalajlama ve depolama tesisleri projelendirilmeleri, kurulum çalışmaları yapıyoruz.

- Tarım ürünlerini ve üretimini geliştirmek için danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

image.png

Tarım

Strateji Planlama

Yatırım

Makine

İthalat ve İhracat

bottom of page